Garažna segmentna vrata RenoMatic 2014

Garažna segmentna vrata RenoMatic 2014

M-kanal, uključujući motor ProMatic

Saobraćajno bela RAL 9016, New Silkgrain
Saobraćajno bela, New Silkgrain

Ponuda: Od 895 €*

 

Zemljana braon RAL 8028, New Silkgrain
Zemljana braon, New Silkgrain

Ponuda: Od 895 €*

Zlatni hrast, Decograin
Zlatni hrast, Decograin

Ponuda: Od 930 €*

Tamni hrast, Decograin
Tamni hrast, Decograin

Ponuda: Od 930 €*

 • Identična Hörmann-ovim garažnim segmentnim vratima EPU
 • Paneli sa izolacijom
 • Motor za garažna vrata ProMatic
  sa modernom radio tehnikom
  i daljinskim upravljačem HS 5 BS u beloj boji
 • Veličine po akcijskoj ceni:
  2500 × 2125 mm,
  2500 × 2250 mm,
  2500 × 2500 mm
  3000 × 2125 mm,
  3000 × 2250 mm i
  3000 × 2500 mm

handsender 30posto

Boje i površine nisu sasvim verno prikazane. Sve boje su u skladu sa RAL-bojama. Zadržana prava na izmene i greske u ceni.
*Preporučena maloprodajna cena bez uzimanja dimenzije i montaže za veličine po akcijskoj ceni (RenoMatic 2014: 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 2500 × 2500 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm i 3000 × 2500 mm), Uklj. 20 % PDV. Važi do 31.12.2014.